top of page

Hzldgjhgy pghnglusy pgjxnb

 

Bgyga emgv pghnglusy oalxnluttuttj mgys oytm wgunau htbytyt^

Oalxlooltux mgy; Vklkyukv kjykkj vkynjhklmka bfy g/eluoa gzlglsu gblgr dgayg^


Mongolia Medical Tourism & E-Visa Specialist.

This world is a great fun! 

Байгууллагын мэдээлэл

* Ministry of Justice Republic of Korea - Medical Toursim Specialist Facilitator

* E-VISA Service - Electronic VISA Issuance Confirmation Service

* Korea Travel Service - Seoul(Metropolitan Governiment), - Jeju(Sepecial Self-Governing Province)

COMPANY
You can make a

difference

in your medical tour & travel life
Эмчилгээний төрөл
  • Эрүүл мэндийн шинжилгээ оншолгоо

  • Дотрын эмчилгээ

  • Нүдний тасаг

  • Урлогын тасаг

  • Чих хамар хоолойн тасаг

  • Эмэгтэйчүүдийн тасаг

  • Гоо сайхан мэс засал

  • Нүд хамар / Эрүү нүүрний мэс засал

  • Үрчилээ / Цайруулах

  • Арьс арчилгаа / Хөхний мэс засал

bottom of page