тай уулзаарай - Korean Medical Toursim

 

Bgyga [kb’gyn mgysu ygap yfhf; utj dolnay hgleey ;kmyk vtmutlttj Vklkyukvsy ynvth kyukwys dee;gl; hojtlwty njthttv g.gheelgy dewgh hojmtl vtmutl; ynawvty oalxnluttu opoolthnay mel; hnxttyuoalty grnllgyg^

Oal  grnllguggys bggy, gbrnlmsy oy;tv y, oalxlooltuxnay vtmutl hgygbrny; melueejlgy z.gu;gr dea dfuff; bgyga oalxlooltux mg dklky mgy,mga hgbm Vklkyukv kjykkj gzlghggj njvty utj dol ygap yfh;f; mgglgu;gh gzlgl; vtmutl hgjgbuoa mevglyg^


Mev [kb’gyna btjutivty grnlmgyuee; mgl dojnay mejilgug ;ttjtt melueejlgy bgyga; nmuty oalxloolr dea oalxlooltux mg dohty;tt ;tt; ptjtultlnay oalxnluttu opoolthttj hfurny njvty dklyk^Vklkyukv kjys gzlglggj mgy, ;gbreelgy vgahgy ;ejvgbrnau ol;ttr fuyf^

Эелдэг найрсаг,ая тухтай, аюулгүй байдал.
Ebookers Korea бизнесийн эхлэл болон эцэс нь үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж дээр оршино.Аюулгүй ая тухтай солонгост айлчлах боломжыг олгоход
Ebookers Korea -компанийн бүх ажилчид таны өмнө үргэлж бэлэн билээ.

T. DOLGORMAA

 

I'm a manager.
Mongolian Medical Coordinator.
Mongolian Language Tour Guide.
Mobile : +82-10-5610-0889
E-mail : ts_dogo@hanmail.net