Яагаад Ebookers Korea

Үйлчлүүлэгчдийн цаг хугацаа үнэ цэнэтэй юм.
Бид  бүхий л үйлчлүүлэгчдийхээ  хувийн сонирхолд нийцсэн оновчтой цагт нь үйлчилгээ үзүүлж хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг эрэлхийлдэг. Солонгост өнгөрүүлсэн цаг хугацаа болгон  үнэ цэнэтэй учраас Ebookers Korea таньтай  хамт байх болно. Аюулгүй байдалыг нэн тэргүүнд тавина.

компанийн ажилчид олон жилийн туршлага дээр суурилсан Солонгосын эрүүл мэндийн аялал жуулчлалийг өөрийн биеээр мэдрүүлэх үйлчлүүлэгчдээ үйлчлэх бүрэн дүүрэн бэлтгэгдсэн билээ.Бид эрүүл мэндийн холбоотой үйлчилгээ ,аялал жуулчлалын бүхийл үйлчилгээгээр хангаж, үйлчлүүлэгчдийнхээ аюулгүй байдлыг нэн тэргүүн тавьдаг.

EMERGENCY SERVICES
TRAVEL CLINIC
WOUND CARE
INTERNAL MEDICINE
DERMATOLOGY
ORTHOPEDICS
PHARMACY
WOMEN'S HEALTH
RADIOLOGY SERVICES